DYD Danışmanlık ve YMM A.Ş.

DYD A.Ş. Ankara merkezli olarak kurulmuş olup faaliyet alanını “Denetim, Yönetim, Danışmanlık” olarak tanımlamaktadır. Nitekim logomuz, anılan tanımın baş harflerinden esinlenmiştir. Kurum tarafından sunulan hizmetler “yeminli mali müşavirlik ve buna bağlı hizmetlerden” oluşmaktadır.

Hedeflerimiz

Denetim hizmeti ile işletme yapılarının analiz edilmesi, zayıf alanların ve üstünlüklerin belirlenmesi sağlanarak işletmeyi geliştirici yapısal çözümler üretilmesi ve işletmelerin daha verimli ve rekabetçi yapıya kavuşturulması

İç denetim hizmetiyle işletmelerin performans ve iş analizlerinin kontrolünün sağlanması ve aksaklık ve verimsizliklerin giderilmesinin sağlanması

Kurumsallaştırma hizmetiyle, işletme kurucularının aile anayasasının hazırlanması ve kurumların nesil değişiminden etkilenmeyecek şekilde kurumsal işlem yapısına kavuşturulması için eylem planı hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması

Mali danışmanlık hizmetiyle mali ve finansal konularda ortaya çıkan sorunlara hızlı, etkin ve sonuç odaklı çözümler sunulması, işletme içi krizlerin yönetilmesi, İnceleme ve denetim süreçlerinin yönetilmesiyle işletmenin kazanımlarının korunması

Hukuk danışmanlığıyla, işletmenin karşılaştığı veya risk alanlarına ilişkin konulara yönelik hukuksal prosedürlerin yönetilmesi ve sonuç odaklı çözümler sunulması

Muhasebe sistemi denetimi hizmetiyle işletme muhasebe yapısının baştan veya yeniden kurulması, mevcut yapının iyileştirilmesi, verimlilik ve etkinliğinin artırılması, eğitim hizmetiyle çalışan kalitesinin yükseltilmesi

Yatırım danışmanlığıyla, yatırım planlarının oluşturulması, fırsat analizi ve yapılmış yatırımlarda mevcut ve beklenen risklerin tespiti ve gerekli tedbirlerin planlanması

Hizmetlerimiz

Denetim Raporlama
Kurum bünyesinde yapılan ekonomik, mali ve hukuki denetim ve analizlerin denetim raporlama bölümü tarafından raporlanması ve sonuçlarının ilgililere sunulması sağlanmaktadır.

Süreç Yönetimi
İnceleme ve denetim, işletme içi kriz yönetimi, dava, yeniden yapılanma, yatırım planlaması gibi konularda, kurumumuz tarafından etkin ve fark yaratıcı bir süreç yönetim hizmeti verilmektedir.

Danışmanlık
Kurumun faaliyet alanı ile ilgili her konuda etkin bir şekilde danışmanlık hizmeti verilmektedir. İnceleme, dava, kurumsallaşma, yatırım ve yapılanma konularında danışmanlık hizmeti kurum ortakları tarafından bizzat sunulmaktadır.

Tasdik Hizmetleri
Kurum bünyesinde; tam tasdik, vergi iade, devir, bölünme, birleşme işlemleri, indirim ve istisna, yatırım ve diğer tasdik hizmetleri uzmanları tarafından verilmektedir.

Muhasebe/Eğitim
İşletmelerin mali yapısının kurgulanması, yeniden yapılandırılması, muhasebe ve diğer konularda işletme çalışanlarının eğitimi, konferans ve seminerler uzmanları tarafından verilmektedir.

İş Hukuku
SGK mevzuatına ilişkin işletme içi sorunlar uzmanlarınca çözümlenmekte, istenilmesi halinde eğitimler verilmektedir.

Vizyonumuz

DYD Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin vizyonu; çözüm odaklı yaklaşım, bilgi ve birikimiyle etkin danışmanlık, hizmet kalitesiyle kalıcı memnuniyet sağlayan ve iş ilişkisinde artı değer yaratan saygın bir kurum olmaktır. DYD A.Ş., yetkinliği, hizmet kalitesi, çözüm odaklılığı ve değer katma anlayışıyla tercih edilebilir olmayı hedefler.

Haberler/Yayınlar

Hazırlanıyor...